Đền và Lăng Sĩ Nhiếp

Cổng Đền và lăng Sĩ Nhiếp

Đền và Lăng Sĩ Nhiếp được đặt tại thôn Tam Á, xã Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Quần thể đền và lăng Nằm ngay cạnh Quốc lộ 17 cách chùa Dâu gần 3km, cách lăng Kinh Dương vương tầm 5km, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 30km về phía đông, nằm dưới những bóng cây cổ thụ lâu đời, khu di tích cổ kính, trầm mặc lưu lại cho hậu thế câu chuyện về người đã mở mang việc dạy và học chữ Hán ở Việt Nam.

Continue reading “Đền và Lăng Sĩ Nhiếp”

Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Khuê Văn Các

Hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết đến cuộc dời đô của Vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư lên định đô ở Thăng Long là nơi thượng đô của kinh sư mãi muôn đời. Đó là công lao rất lớn của triều Lý với đất nước, nhưng không chỉ một việc ấy, mà nhà Lý còn có một quyết sách văn hóa, cũng không kém phần lớn lao, với tầm vóc thiên niên kỷ đó là cho xây dựng Văn Miếu và Quốc Tử Giám!

Continue reading “Văn Miếu – Quốc Tử Giám”