Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Khuê Văn Các

Hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết đến cuộc dời đô của Vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư lên định đô ở Thăng Long là nơi thượng đô của kinh sư mãi muôn đời. Đó là công lao rất lớn của triều Lý với đất nước, nhưng không chỉ một việc ấy, mà nhà Lý còn có một quyết sách văn hóa, cũng không kém phần lớn lao, với tầm vóc thiên niên kỷ đó là cho xây dựng Văn Miếu và Quốc Tử Giám!

Continue reading “Văn Miếu – Quốc Tử Giám”